BADANIA I ROZWÓJ

ATMAT DRINKBOT Profesjonalne drinki na każdą okazję

ATMAT MEDICAL Nowe perspektywy dla świata medycyny

const okresProbkowania = 5; function goCloser(step,destination){ var currentPosition = window.scrollY; currentPosition+=step; var scroller = setTimeout(function(){goCloser(step,destination);},okresProbkowania); var stepAbs; stepAbs=(step>0)?step:-step; if(currentPositiondestination-stepAbs){ currentPosition=destination; clearTimeout(scroller); } window.scroll(0,currentPosition); } function goTo(adressId,timePeriod,offset =0){ var destination = document.getElementById(adressId).offsetTop - offset; if(destination>=document.body.scrollHeight-window.innerHeight-1) destination = document.body.scrollHeight-window.innerHeight-1; var currentPosition = window.scrollY; var distnance = destination - currentPosition; if((distnance>0 && distnance>timePeriod )||(distnancetimePeriod)){ var step = parseInt(okresProbkowania*distnance/timePeriod); goCloser(step,destination); } else window.scroll(0,destination); } PROJEKTDREAMMOTION Opis projektu badawczego POIR.01.01.01-00-0028/17

ZAPYTANIA OFERTOWE Aktualne, rozstrzygnięte oraz archiwalne zapytania