BADANIA I ROZWÓJ

DREAMMOTION

Przedmiotem projektu są prace mające na celu opracowanie innowacyjnych narzędzi umożliwiających ciągłą rehabilitację ruchową dzieci i dorosłych w warunkach zarówno klinicznych jak i domowych. Głównym założeniem jest wytworzenie kluczowych podzespołów oraz oprogramowania nowego typu, które usprawnią pracę z osobami cierpiącymi na choroby zaburzające możliwość przemieszczania się poprzez dysfunkcje układu nerwowego.

Przykładami takich chorób są m.in. Mózgowe Porażenie Dziecięce (MPDz), Rdzeniowy Zanik Mięśni, Stwardnienie Rozsiane, wrodzone wady rozwojowe, ale także następstwa wypadków. Efektem końcowym przedsięwzięcia będzie kompleksowa technologia pracy z osobami cierpiącymi na niepełnosprawność kończyn dolnych oraz ułatwienie im codziennego życia.

Najważniejsze komponenty prac badawczych:
-robotyczny egzoszkielet (urządzenie typu wearable robotics) jako jednostka podstawowa, mobilne urządzenie dla pacjenta,
-akcesoria stabilizujące oraz akcesoria wspomagające przemieszczanie (peryferyjne),
-jednostka stacjonarna umożliwiająca m.in. rehabilitację przy zmiennej kompresji wraz z systemem wirtualnej rzeczywistości,
-informatyczny system telemedyczny do gromadzenia, analizy i przekazywania zdalnie danych pobieranych w czasie rehabilitacji.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Zasilanie bateryjne

Zapewnienie mobilności w poruszaniu się, rozszerzanej poprzez banki energii w akcesoriach peryferyjnych

Zaawansowane algorytmy

Realizacja kluczowych trybów ruchu, m. in. chód, wstawanie, siadanie, wchodzenie po schodach i inne

Modułowa konstrukcja

Optymalizacja kosztów produkcji dzięki przemyślanej konstrukcji urządzenia

Możliwość dostosowania do rozmiarów użytkownika

Możliwość personalizacji konstrukcji w celu optymalnego dopasowania do pacjenta

Ergonomia

Odwzorowanie fizjologicznego chodu człowieka wraz z zachowaniem wyznaczników chodu

Współpraca z uczelniami

Stałe wsparcie z wiodącymi ośrodkami naukowymi w dziedzinach rehabilitacji pediatrycznej oraz fizjoterapii

Optymalizacja kosztów

Wydrukowane modele anatomiczne stanowią uzupełnienie i wzbogacenie dokumentacji medycznej.

Wykorzystanie metod prototypowania za pomocą druku 3D

Proces badawczo - rozwojowy nastawiany na testowanie innowacyjnych rozwiązań

ODBIORCY TECHNOLOGII

Pacjenci

osoby w każdym wieku, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież potrzebujące ciągłej rehabilitacji ruchowej.

Fizjoterapeuci

specjaliści będący Menedżerami Terapii swoich pacjentów, wykorzystują technologię jako efektywne narzędzie w procesie rehabilitacji.

Opiekunowie

osoby towarzyszące pacjentom na co dzień w różnych aspektach (m.in. rodzice, nauczyciele), mające narzędzie do walki z wykluczeniem społecznym osoby sparaliżowanej.

WPŁYW TECHNOLOGII

Fizjologiczny

Poprawa funkcji układu sercowo - naczyniowego, perystaltyki jelit, wentylacja płuc, zmniejszenie zastojów w układzie moczowym, zapobieganie atrofii oraz zmniejszenia masy kostnej.

Psychologiczny

Nowe bodźce służą jako motywacja do ćwiczeń, aby zyskać możliwość bezproblemowego poruszania się do miejsc, które wcześniej były poza zasięgiem pacjenta, akceptacja siebie, rozwijanie pasji.

Społeczny i zawodowy

Możliwość poruszania się w pozycji wyprostowanej (w domu, w szkole czy w pracy), podjęcie pracy zarobkowej, rozwój osobisty, możliwość poznania nowych ludzi, zacieśnianie relacji międzyludzkich.

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

ZAPYTANIA OFERTOWE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Kontakt