Badania i rozwój

Profil działalności

Od tego segmentu zaczyna się każdy pomysł i koncepcja na nowy produkt. Po osiągnięciu sukcesu efekt prac B+R przechodzi do fazy komercjalizacji. Jako zespół młodych i ambitnych osób firma ATMAT chętnie podejmuje się nowych wyzwań i rozwiązywania problemów, z którymi zwracają się do nas inne podmioty, czego potwierdzeniem są sukcesywnie zdobywane kolejne listy rekomendacyjne. Poziom zaawansowania prac jest zróżnicowany – od zalążkowych opracowań i prototypów do pełnych projektów badawczych. ATMAT bardzo chętnie startuje do konkursów na dofinansowania swoich działań poprzez instrumenty finansowe i dotacje. Na nasz pierwszy duży projekt już pozyskaliśmy dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Naszą misją jest tworzenie użytecznych rozwiązań technologicznych bez zamykania się tylko na jedną branżę. Pomimo iż firma jest jeszcze młoda stażem, doskonale rozumiemy, jak ważna jest rzetelność w kontaktach z kontrahentami, wysoka jakość oferowanych produktów i zgodność z obowiązującymi przepisami. Dlatego też współpracujemy z wieloma doświadczonymi podmiotami, takimi jak:

  • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
  • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,
  • Bank Tkanek w Katowicach,
  • Laboratorium Fotowoltaiki przy Polskiej Akademii Nauk,
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.