DreamMotion - opracowanie nowatorskich, mechatronicznych technologii w celu rehabilitacji osób z ciężkimi dysfunkcjami układu nerwowego.

Kilka słów o projekcie

DreamMotion - opracowanie nowatorskich, mechatronicznych technologii w celu rehabilitacji osób z ciężkimi dysfunkcjami układu nerwowego.

Przedmiotem projektu są prace mające na celu opracowanie innowacyjnych narzędzi umożliwiających ciągłą rehabilitację ruchową dzieci i dorosłych w warunkach zarówno klinicznych jak i domowych. Głównym założeniem jest wytworzenie kluczowych podzespołów oraz oprogramowania nowego typu, które usprawnią pracę z osobami cierpiącymi na choroby zaburzające możliwość przemieszczania się poprzez dysfunkcje układu nerwowego.

Jakie cele osiągnęliśmy?

01

opracowanie kompleksowej technologii pracy z osobami cierpiącymi na niepełnosprawność kończyn dolnych

02

stworzenie robotycznego egzoszkieletu

03

ułatwienie codziennego życia osobom niepełnosprawnym

Czas realizacji:01.07.2017 - 30.06.2020
Wartość projektu:4 983 574,40 PLN
Wartość dofinansowania:3 803 730,88 PLN
Numer umowy:POIR.01.01.01-00-0028/17-00