Nowe perspektywy dla świata medycyny

ATMAT MEDICAL

Specjalizujemy się w projektach medycznych przy użyciu technologii nakładania topionego tworzywa - FFF. Zespół inżynierów biomedycznych łącząc swoje doświadczenie oraz nowoczesną technologię wykonuje zindywidualizowane projekty, w pełni dostosowane do potrzeb Klienta. Dostrzegając problemy otaczającego nas świata, staramy się dzięki swojemu doświadczeniu nieść pomoc, wykorzystując dostępne nam zasoby.

MODELE ANATOMICZNE

Grupą odbiorców są banki tkanek, szpitale publiczne oraz kliniki prywatne, specjalizujące się w rekonstrukcji tkanek, jak również jednostki badawcze, placówki naukowe oraz firmy medyczne. Na podstawie plików DICOM pochodzących z tomografu komputerowego bądź rezonansu magnetycznego tworzone są jednostkowe modele anatomiczne, usprawniające m.in. naukę anatomii człowieka oraz planowanie zabiegów.

ZASTOSOWANIA

Modele dydaktyczne

Pomoc dydaktyczna wykorzystywana w szkołach i na uniwersytetach. Wysokiej jakości trójwymiarowe modele anatomiczne ułatwiają poznanie anatomii człowieka.

Modele pokazowe

Wydruk modelu anatomicznego daje możliwość lepszego objaśnienia pacjentowi przebiegu operacji oraz wyników badań obrazowych.

Baza do stworzenia protezy

Modele fizyczne pozwalają na pobranie wymiarów oraz zaprojektowanie protezy bez konieczności obecności pacjenta.

Dokumentacja medyczna

Wydrukowane modele anatomiczne stanowią uzupełnienie i wzbogacenie dokumentacji medycznej.

PLANOWANIE OPERACJI

Planowanie nacięć

Ustalenie lokalizacji nacięć na modelu fizycznym podczas planowania przedoperacyjnego.

Lokalizacja problemu

Dokładne odwzorowanie tkanek na modelu trójwymiarowym, pozwala lekarzom szybciej wykryć lokalizację struktur chorobowych podczas operacji.

Dopasowanie implantu

Zastosowanie wydrukowanego modelu anatomicznego umożliwia przedoperacyjne dopasowanie kształtu implantu do anatomii pacjenta.

Dopasowanie allograftów

Wykorzystanie w banku tkanek drukowanych modeli struktur kostnych pozwala dobrać allograft o kształcie zbliżonym do kształtu kości pacjenta.

WYDRUKI

Model kręgosłupa z tętniakiem aorty

Wydrukowany model rzeczywisty umożliwia lekarzowi wstępne przygotowanie się do zabiegu chirurgicznego, co pozwala na szybsze zlokalizowanie struktury operowanej.

Model stawu biodrowego z endoprotezą

Wydruk modelu pokazowego pozwala przedstawić pacjentowi przebieg operacji wstawienia endoprotezy oraz efekt końcowy.

Model czaszki z implantem

Przedoperacyjne dopasowanie implantu do wydrukowanego modelu czaszki skraca czas implikacji i dopasowania płytki.

Model żuchwy po resekcji

Wydrukowanie modelu 3D ułatwia zaprojektowanie spersonalizowanego implantu, dopasowanego do ubytku kości żuchwy, po resekcji fragmentu zmienionego nowotworowo.

GALERIA

ZAMÓW U NAS SWÓJ WYDRUK