Parametry techniczne 

 • Rozdzielczość kamery: 2,1 MPix
 • Rozdzielczość skanowania: +/- 0.5mm, zależna od odległości między stołem, a kamerą
 • Dokładność: +/- 1mm, zależna od odległości stołu od kamery
 • Jednostkowy kąt obrotu 3 mm (podstawowa), w opcji zestaw dysz o różnych średnicach
  (1 mm, 2 mm, 5 mm – do dużych wydruków)
 • Udźwig stołu obrotowego: do 3 kg
 
 • Czas skanowania jednego obiektu: 3 mm – 20 min, w zależności od
  wybranego kąta jednostkowego obrotu
 • Wymiary stołu: 304 x 350 x 90 mm
 • Wymiary jednostki skanującej: 389 x 197 x 335
 • Ilość laserów: 2
 • Minimalny obrót: 0.45º, 0.9º, 1.8º