Opracowanie innowacyjnych rozwiązań konstruowania wielofunkcyjnych urządzeń do szybkiego prototypowania i produkcji niskoseryjnej w sposób zautomatyzowany i bezobsługowy.

Kilka słów o projekcie

Opracowanie innowacyjnych rozwiązań konstruowania wielofunkcyjnych urządzeń do szybkiego prototypowania i produkcji niskoseryjnej w sposób zautomatyzowany i bezobsługowy. 

W projekcie przewidziane jest zastosowanie takiego systemu planowania produkcji, który pozwoli na zachowanie ciągłości wytwarzania modeli, a także spowoduje, że wprowadzone podsystemy ułatwią kontrolę procesu. Ponadto wprowadzony system mapowania i skanowania modelu pozwoli na ocenę jakości i skuteczności wykonania już na etapie produkcji, pomiędzy warstwami nakładanego materiału. Dzięki temu gdy wydruk zostanie uszkodzony, lub zacznie się różnić od planowanego na danym etapie modelu, system wykryje błąd i przerwie wydruk. Pozwoli to zaoszczędzić materiał i czas w przypadku niepowodzenia.

Czas realizacji:01.11.2019 - 30.09.2022
Wartość projektu:10 193 802,99 PLN
Wartość dofinansowania:7 912 738,03 PLN
Numer umowy:POIR.01.01.01-00-0124/19-00