Opracowanie technologii napełniania żywicy epoksydowej grafenem i nanorurkami, wieloosiowego druku 3D oraz nawijania włóknem ciągłym, celem wytworzenia wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych V generacji.

Kilka słów o projekcie

Opracowanie technologii napełniania żywicy epoksydowej grafenem i nanorurkami, wieloosiowego druku 3D oraz nawijania włóknem ciągłym, celem wytworzenia wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych V generacji.

Przedmiotem projektu jest realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w zakresie stworzenia linii technologicznej, która pozwoli na uruchomienie produkcji zbiornika kompozytowego V generacji. Będzie to produkt o innowacyjnych właściwościach, niespotykanych dotychczas w żadnym innym obecnie dostępnym produkcie na rynku. 

Projekt jest wynikiem współpracy z firmą TECHPLAST Sp. z o.o. 

Jakie cele osiągnęliśmy?

01

Celem projektu jest opracowanie produktów umożliwiających magazynowanie nowych gazów oraz cieczy stanowiących paliwo przemysłowe.

Czas realizacji:01.08.2017 - 31.07.2020
Wartość projektu:11 483 195,02 PLN
Wartość dofinansowania:7 910 309,70 PLN
Numer umowy:RPMP.01.02.01-12-0752/16-00