Wzrost aktywności międzynarodowej firmy ATMAT Sp. z o.o. dzięki opracowaniu i wdrożeniu kompleksowych działań proeksportowych na rynku Niemiec.

Kilka słów o projekcie

Wzrost aktywności międzynarodowej firmy ATMAT Sp. z o.o. dzięki opracowaniu i wdrożeniu kompleksowych działań proeksportowych na rynku Niemiec.

Projekt zakłada realizację działań zmierzających do wejścia na rynek zagraniczny i rozpoczęcia sprzedaży innowacyjnych wielkogabarytowych drukarek 3D.

Czas realizacji:
Wartość projektu:297 125,03 zł
Wartość dofinansowania:134 413,04 zł
Numer umowy:RPMP.03.03.02-12-0656/17