Cyfrowa rewolucja- początek i rozwój przemysłu 4.0

  • 21 / 06 / 2021
  • Aktualności
  • Przemysł 4.0

 

Obecnie wiele mówi się o roli przemysłu 4.0 w rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw. Usługi świadczone przez specjalistów ATMAT niewątpliwie wpisują się w charakterystykę czwartej rewolucji przemysłowej. Skąd wzięła się ta nazwa i czym charakteryzuje się ten etap w rozwoju nowoczesnego świata?

 
Przemysł 4.0 to stosunkowo młody etap, który rozpoczął się w momencie cyfryzacji i dzięki dynamicznemu rozwojowi Internetu. Kluczowymi zagadnieniami w kontekście tej ery rozwoju są rozwiązania wykorzystywane w inteligentnych fabrykach. Pomimo iż wiele osób kojarzy je z robotami przemysłowymi, to obszarów związanych z tym etapem rozwoju jest znacznie więcej. Należą do nich:

 


Początki przemysłu 4.0


Nazwa Przemysł 4.0 wywodzi się od niemieckiego Industrie 4.0 i jest ściśle powiązana z projektem strategii niemieckiego rządu dotyczącym technik wysokich i przemian w tym zakresie. Oficjalnie została po raz pierwszy użyta w 2011 roku podczas targów odbywających się w Hanowerze.

 


Od tego czasu coraz więcej firm podejmuje decyzję o cyfryzacji i unowocześnieniu przedsiębiorstw, wprowadzając systemy, które łączą automatyzację, pozyskiwanie i przetwarzanie danych wraz z kompetencjami wyspecjalizowanej kadry.

 

Jakie są zalety inwestycji w innowacje w zakresie przemysłu 4.0?

 


Jak podaje raport “Badania i trendy; Transformacja technologiczna firm  w Polsce” z marca 2021 r. opublikowany na Platformie Przemysłu Przyszłości opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Humanites, do korzyści transformacji cyfrowej z perspektywy firm zaliczyć należy:

 

  • Podniesienie konkurencyjności rynkowej
  • Elastyczne podejście do potrzeb klientów
  • Umocnienie wizerunku marki 
  • Optymalizacja zachodzących w przedsiębiorstwach procesów
  • Wzrost bezpieczeństwa pracowników
  • Szybkie reagowanie w momencie pojawienia się zmian

 

Pandemia COVID-19 i zagrożenia związane z utrzymaniem ciągłości produkcyjnej oraz potencjalną absencją pracowników niewątpliwie przyspieszyła zmiany w tym zakresie. Jednak jak sytuacja wygląda w firmach z sektora produkcyjnego? Na jakim poziomie jest obecnie stopień automatyzacji w Polsce? Jeśli chodzi o branżę przemysłową warto zwrócić uwagę na stan robotyzacji.


Robotyzacja w Polsce


Według raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki 2020 w Polsce w 2018 roku zainstalowano 2651 nowych robotów (wzrost o 40% w porównaniu do 2017 roku), natomiast w 2019 roku - 2642. I choć o ile na koniec 2020 roku w całej Polsce było około 15 800 robotów zainstalowanych w przedsiębiorstwach, to gęstość robotyzacji jest mniej satysfakcjonująca. Wg danych z raportu w 2019 roku na 10 tys. pracowników przemysłowych przypadało tylko 46 robotów (dla przykładu w Czechach na 10 tys. pracowników przypada 147 robotów - to ponad trzykrotnie więcej). Aby jeszcze trafniej przedstawić stan robotyzacji w Polsce warto zwrócić uwagę na Koreę Południową, w której na 10 tys. pracowników przypada 396 robotów, natomiast w Japonii - 332. 

Jak widać stopień robotyzacji w naszym kraju wciąż jest na niskim poziomie. Jednak rynek robotyzacji w Polsce wciąż się rozwija, a liczba instalowanych rokrocznie robotów powoli wzrasta. 


Zdecydowanie najbardziej zrobotyzowaną w Polsce gałęzią przemysłu jest branża motoryzacyjna, w której na 10 tysięcy pracowników przypada 190 robotów.


Przemysł 4.0 to połączenie inteligentnych technologii i systemów, które umożliwiają efektywną współpracę maszyn między sobą według ściśle zaprojektowanych procesów. Ponadto, technologie z zakresu przemysłu 4.0 wspierają analitykę i badanie skuteczności stanowiska lub linii produkcyjnej, a także pomagają w eliminacji potencjalnych błędów. I choć mogłoby się wydawać, że są to rozwiązania możliwe do wdrożenia tylko w dużych przedsiębiorstwach, to w następnym artykule przedstawimy rozwiązania przemysłu 4.0, które są możliwe do zaimplementowania nawet w niewielkiej firmie produkcyjnej.

 

 

Zobacz również