Konferencja naukowa CREATIVETIME 2021

  • 09 / 06 / 2021
  • Aktualności

 

W dniach 12-13.06.2021 odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców 

 

Temat konferencji:

Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników

- Wystąpienie Młodego Naukowca - Edycja III

 

Podczas wydarzenia doktoranci i naukowcy zaprezentują zagadnienia naukowe oraz wyniki prowadzonych przez siebie badań z różnych dziedzin.

 

Uczestnikami wydarzenia będą Michał Góra oraz Robert Grolik. Przedstawią oni rezultaty badań prowadzonych w ramach projektu: „Opracowanie technologii, składającej się z szeregu innowacyjnych rozwiązań, podnoszących jakość druku 3D oraz umożliwiających druk wielkogabarytowy i wielokolorowy” nr POIR.01.01.01-00-2064/15 oraz projektu: “DreamMotion - opracowanie nowatorskich, mechatronicznych technologii w celu rehabilitacji osób z ciężkimi dysfunkcjami układu nerwowego” nr POIR.01.01.01-00-0028/17, które zostały współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Tematy wystąpień:

 

Adaptacyjne, wielofilamentowe głowice drukujące - przedstawienie wyników przemysłowych prac badawczych.  

 

Estymacja zapotrzebowania na energię na potrzeby predykcyjnego algorytmu regulacji temperatury ekstruzji - stabilizacja szybkozmiennych procesów ekstruzji z wykorzystaniem perceptronu wielowarstwowego.

 

Studium lekkiego, aktywnego przegubu o nieliniowym przełożeniu - prezentacja zastosowania w egzoszkielecie rehabilitacyjnym

 

Wydarzenie odbędzie się w formule online.

Strona organizatora: CREATIVETIME

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi

projektami badawczo-rozwojowymi ATMAT: Projekty B+R - ATMAT

Zobacz również