R&D w ATMAT

  • 17 / 09 / 2020
  • Aktualności
  • Projekty B+R

Projekty badawczo-rozwojowe realizowane w Polsce i na Świecie odgrywają znaczącą rolę w rozwoju gospodarki i przyspieszeniu rozwoju cywilizacyjnego. Umożliwiają wprowadzenie na rynek innowacji produktowych czy usługowych, ale również zwiększają konkurencyjność rynkową przedsiębiorstw. Jednak doprowadzenie rozwiązań technologicznych do stanu wdrożenia na rynek jest procesem długotrwałym i skomplikowanym, wymagającym nie tylko innowacyjnego podejścia do prowadzenia projektu i olbrzymich nakładów finansowych, ale również mądrego zarządzania procesami i zasobami ludzkimi.

 

Niejednokrotnie pełny zwrotów akcji proces badawczy prowadzi do odmiennych niż zakładane wniosków, przez co konieczne są modyfikacje, które doprowadzą do właściwych rezultatów zapewniających sukces przedsięwzięciu. Skąd tyle wiemy na ten temat?

 

W okresie swojej działalności firma ATMAT (od 2014 roku) jako Beneficjent otrzymała dofinansowanie wynoszące około 27 mln PLN na realizację sześciu projektów badawczo-rozwojowych, których łączna wartość wynosi ok. 40 mln PLN. Obecnie kontynuujemy realizację czterech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

 

Projekty, które realizujemy

 

Główną tematyką realizowanych projektów jest technologia wielkogabarytowego druku 3D. To właśnie dzięki dotacyjnemu wsparciu wdrożyliśmy największą w Polsce oraz jedną z największych w Europie, wielkogabarytową drukarkę 3D w technologii FDM. Nie poprzestajemy na tym, ponieważ nieustannie zmierzamy do zwiększenia wydajności i jakości tej technologii, realizując kolejne prace badawczo-rozwojowe. Ponadto, opracowujemy projekt zakładający utworzenie linii technologicznej umożliwiającej rozwój produkcji zbiorników kompozytowych do gazów i płynów, a także projekt z obszaru medycyny rehabilitacyjnej przewidujący opracowanie narzędzi do rehabilitacji dzieci i dorosłych z dysfunkcjami układu nerwowego w warunkach klinicznych i domowych (Egzoszkielet).

 

Jakie są zalety realizacji projektów badawczo-rozwojowych?

 

Projekty badawczo-rozwojowe dają wiele możliwości przedsiębiorcom decydującym się na ich realizację. Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt poza szansą wprowadzenia nowych produktów i procesów czy usług na rynek umożliwia rozwój zaplecza technicznego oraz kadry badawczo-rozwojowej stanowiącej najcenniejszą wartość przedsiębiorstwa w realizacji prac badawczo-rozwojowych. 

 

Wsparcie w zakresie prac badawczo-rozwojowych

 

Droga do pozyskania wsparcia finansowego w projektach badawczo-rozwojowych jest zajęciem skomplikowanym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony Wnioskodawcy. Jest to proces wymagający realizacji wielu kroków, a w tym definicji koncepcji projektu, sporządzenia profesjonalnej dokumentacji konkursowej, realizacji  projektu zgodnie z założeniami, odpowiedniego rozliczenia finansowego poniesionych wydatków oraz ewaluacji wypracowanych wyników i audytu projektu. Jest to jedynie część działań zarządzania projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Inne podprocesy mogą występować w zależności od indywidualnej sytuacji oraz specyfiki projektu. 

 

Wspieramy przedsiębiorców w zakresie profesjonalnej  pomocy w procesie ubiegania się o finansowe wsparcie. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie rozliczania projektów zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. 

Uważam, że skorzystanie z usług firm udzielających wsparcie w zakresie dotacji unijnych jest w pełni racjonalne i przyniesie wymierne korzyści, a połączenie wiedzy i doświadczeń firmy wspomagającej pozyskanie dotacji i Wnioskodawcy zapewni kompleksowe zarządzanie projektem we wszystkich jego fazach. 

-mówi Marina Mrozowska, Specjalista ds. projektów ATMAT

 

W czym upatrujesz sukces w pozyskiwaniu i realizacji przez firmę ATMAT dofinansowań na projekty badawczo-rozwojowe?

 

Przede wszystkim w tym jakie wartości biznesowe osiąga firma realizując swoje projekty przy wsparciu pieniędzy Unijnych. Jako pierwsze i najważniejsze wskażę te pozamaterialne, takie jak marka, rozpoznawalność na rynku oraz wysokie zaangażowanie pracowników w ich pracę, przejrzystość działań i dobra organizacja pracy. To z kolei powoduje że wyniki prac badawczo-rozwojowych będące innowacją rynkową z pewnością stanowią przewagę konkurencyjną firmy. 

Prowadzimy badania we współpracy z firmami z sektora prywatnego oraz Instytutami badawczymi, co dodatkowo wpływa na rozgłos działalności firmy i daje możliwości rozwoju współpracy w kluczowych i mających ważne znaczenie projektach na rynku Polskim. 


-mówi Marina Mrozowska, Specjalista ds. projektów ATMAT

 


Innowacja to coś, na co zdecydowanie stawiamy w naszych działaniach i co wyróżnia nas na rynku przemysłu w Polsce. Realizacja projektów badawczo-rozwojowych dofinansowywanych z Funduszy Europejskich, które z sukcesem pozyskujemy, umożliwia nam stawianie sobie poprzeczki coraz wyżej, a także pozwala na zdobywanie coraz to większego doświadczenia w obszarach nowych dla naszej działalności. Dzięki temu szybciej znajdujemy rozwiązania dla wyzwań stawianych nam przez naszych Klientów. 


Autorzy: Marina Mrozowska, Kinga Bugno

Zobacz również