Zabezpieczenia BHP w maszynach przemysłowych

  • 14 / 08 / 2019
  • Aktualności
  • Poradniki

 

Stale zaostrzające się wymogi BHP oraz świadomość zagrożeń wynikających z obsługi maszyn, sprawiają, że zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy osobom przebywającym na halach produkcyjnych podczas działania sprzętów przemysłowych jest jednym z najważniejszych aspektów zarówno dla ich producentów, jak i przedsiębiorców.

 

Niedostatecznie skuteczne zabezpieczenia mogą narazić życie i zdrowie pracowników oraz zmniejszać efektywność produkcji, a tym samym wpłynąć negatywnie na zyski firmy. Dlatego dbamy o najwyższą jakość zabezpieczeń już na etapie produkcji maszyn, wdrażając kompleksowe rozwiązania i przystosowując sprzęt od razu do pracy na hali produkcyjnej.


Poniżej przygotowaliśmy krótkie omówienie rodzajów zabezpieczeń oraz korzyści wynikających z ich instalacji.


Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

 

Wykorzystywane są do odgradzania obszarów potencjalnie niebezpiecznych w okolicy maszyn przemysłowych i wykrywania nagłego ruchu (wtargnięcia) człowieka lub obiektu w miejsce zagrożenia. Kurtyny zbudowane są z nadajnika emitującego od kilkunastu do kilkudziesięciu równoległych promieni świetlnych, a całość podłączona jest do systemu sterowania odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. W momencie, gdy pole świetlne zostanie przerwane przez część ciała lub przedmiot, wysyłany jest sygnał wymuszający na maszynie odpowiednią reakcję – np. szybkie zatrzymanie pracy. Kurtyny świetlne sprawdzą się przede wszystkim na halach produkcyjnych, gdzie dojście do niebezpiecznej strefy maszyn nie może zostać oddzielone osłoną mechaniczną. Dzięki ich zastosowaniu operatorzy otrzymują szybszy dostęp do urządzenia oraz możliwość sprawnej reakcji na jakiekolwiek usterki mechaniczne, ponieważ nie muszą czekać na fizyczne otwarcie się osłony. Jednocześnie kurtyny świetlne nie zagwarantują bezpieczeństwa przed np. częściami wyrzucanymi przez maszynę, emitowanymi przez nią pyłami, hałasem czy promieniowaniem (cieplnym, jonizującym).

 

 

Zabezpieczenia BHP, Kurtyna świetlna

 

Systemy wygrodzeń bezpieczeństwa

 

Jest to pewne, stabilne i łatwe w instalacji rozwiązanie umożliwiające fizyczne oddzielenie operatorów oraz osób postronnych od strefy niebezpiecznej wyznaczonej w okolicy maszyny przemysłowej. Jednocześnie uniemożliwia przypadkowe przedostanie się pracowników do strefy zagrożenia, jak i zabezpiecza halę produkcyjną przed elementami, które mogą zostać wyrzucone przez pracujące urządzenie. Specyfikacja systemów wygrodzeń – czyli ich wysokość, odległość od urządzenia, wytrzymałość itp. – wyznaczana jest indywidualnie i powinna zostać dopasowana do konkretnej maszyny i jej przeznaczenia.

Zabezpieczenia BHP, Systemy wygrodzeń bezpieczeństwa


Wyłącznik awaryjny

 

Większość maszyn przemysłowych, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi,  powinna zostać wyposażona w urządzenie do zatrzymania awaryjnego, tzw. wyłącznik awaryjny (STOP). Dzięki niemu możliwa jest szybka reakcja operatorów maszyny w momencie wystąpienia awarii, a tym samym zmniejszenie jej konsekwencji i strat ekonomicznych spowodowanych uszkodzeniem urządzenia czy linii produkcyjnej. Przycisk STOP musi być łatwo dostępny, widoczny i rozpoznawalny, a jego ilość zależy od wielkości i konfiguracji maszyny, liczby operatorów oraz rozmieszczenia stref niebezpiecznych.

 

Zabezpieczenia BHP, Wyłącznik awaryjny

 

Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe

 

Są to podstawowe elementy zapewniające bezpieczeństwo pracy na halach produkcyjnych, służące do przekazywania informacji dotyczących stanu maszyny. W momencie wystąpienia sytuacji nietypowej czy niebezpiecznej sygnalizatory generują określone dźwięki i kolory, umożliwiające zinterpretowanie poziomu zagrożenia osobom przebywającym w okolicy maszyny przemysłowej oraz ich szybką reakcję czy ewakuację.

Zabezpieczenia BHP, Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe


Naklejki ostrzegawcze

 

Oznaczenia znajdujące się na maszynach i urządzeniach powinny być widoczne, trwałe i czytelne. Naklejki ostrzegawcze mają informować osoby przebywające w pobliżu maszyn przemysłowych o możliwym ryzyku z tym związanym – szkodliwymi działaniami substancji chemicznych, nadmiernym hałasem, możliwymi uszkodzeniami mechanicznymi, promieniowaniem itp.

 

Zabezpieczenia BHP, Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe


Blokady bezpieczeństwa

 

Ich celem jest automatyczne zamknięcie drzwi pracującej maszyny, tak, by nie dochodziło do ich samoistnego lub celowego otwarcia podczas działania urządzenia. Takie rozwiązanie jest szczególnie zalecane w maszynach, które podczas pracy generują wysokie drgania lub otwarcie ich drzwi może nastąpić w sposób przypadkowy np. poprzez popchnięcie czy pociągnięcie przez osoby, które nie mają świadomości, że maszyna jest w trakcie pracy. 


Aby opisane rozwiązania spełniały swoją funkcję na hali produkcyjnej, zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach przemysłowych, konieczne jest ich prawidłowe wdrożenie, czytelne oznakowanie, przygotowanie instrukcji stanowiskowej oraz przeszkolenie personelu.

Zobacz również