Zastosowanie druku 3D a skrócenie łańcucha dostaw

  • 15 / 05 / 2020
  • Aktualności
  • Poradniki

 

Kluczową rolę w działalności przedsiębiorstw odgrywa łańcuch dostaw. Sprawny i elastyczny ogranicza straty materiałów, przyśpiesza czas produkcji i ogranicza koszty. Rozwój gospodarki oraz stale rosnące oczekiwania konsumentów motywują firmy do poszukiwania nowych rozwiązań, pozwalających na coraz lepszą organizację produkcji. Jednym z nich jest przeniesienie części procesów wewnątrz przedsiębiorstwa i tym samym skrócenie łańcucha dostaw, co usprawnia system zarządzania logistyką firmy.

 

Jaką rolę odgrywa w tym procesie druk 3D?

 

Uniezależnienie przedsiębiorstwa

 

Poszukiwanie podwykonawców, organizowanie przetargów, negocjowanie umowy -wybór odpowiednich dostawców poszczególnych usług to proces czasochłonny. Wdrożenie technologii przemysłowej pozwala ograniczyć współpracę z firmami zewnętrznymi, co przekłada się na skrócenie formalności do niezbędnego minimum oraz widoczne oszczędności -czasu i pieniędzy -w firmie. Produkcja lokalna wpływa również na komunikację. Bezpośredni kontakt z osobami odpowiedzialnymi za projektowanie czy wykonywanie prototypów pozwala na sprawne przekazywanie informacji i przyśpiesza otrzymanie ostatecznego produktu.

 

Przedstawienie możliwości wykorzystania druku 3D w celu skrócenia łańcucha dostaw

 

Elastyczne prototypowanie

 

Tworzenie prototypów staje się mniej czasochłonne dzięki wdrożeniu przemysłowej drukarki 3D. To urządzenie pozwala na drukowanie zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych prototypów, testowanie różnych wersji produktu oraz nanoszenie poprawek na bieżąco. Cały proces wytwarzania trwa od kilku do kilkunastu godzin, w zależności od drukowanego elementu. Zaoszczędzony w ten sposób czas można przeznaczyć na przeprowadzanie testów funkcjonalnych w różnych warunkach pracy oraz eliminację błędów projektowych.

 

Fot.: Druk 3D - prototypowanie

Zaletą druku 3D w firmie jest eliminacja potencjalnych błędów jeszcze na etapie tworzenia prototypów. Przedsiębiorstwo zmniejsza koszty, jednocześnie zwiększając efektywność produkcji.

 

Fot.: Model z aluminium wytworzony na maszynie CNC oraz model wykonany z PLA na drukarce 3D

 

Optymalizacja projektu, optymalizacja kosztów

 

Możliwości zastosowania technologii addytywnej w firmach produkcyjnych są ogromne, a ich potencjał stale rośnie. Druk 3D pozwala m.in. na własną produkcję specyficznych elementów i części do linii produkcyjnych, których zamówienie z firmy zewnętrznej wiązałoby się z -często długotrwałym -oczekiwaniem na dostawę. Oprócz tego na przemysłowej drukarce 3D można wydrukować np. personalizowane narzędzia dla pracowników czy niektóre zabezpieczenia. Otrzymane elementy, w zależności od zastosowanego filamentu, charakteryzują się wytrzymałością, odpornością na wysoką temperaturę czy wybrane środki chemiczne, dlatego z powodzeniem mogą zastąpić większość narzędzi na halach produkcyjnych.

 

Nawet w najnowocześniejszych parkach technologicznych zdarzają się sytuacje, których nie da się przewidzieć -takie jak awarie prowadzące do zatrzymania produkcji. W takim momencie firma narażona jest na ogromne straty finansowe. Pogłębiają się one z każdym dniem przestoju, wynikającego z oczekiwania na dostarczenie części zamiennych do maszyn i innych urządzeń.

 

Fot.: Zębatki wytworzone na drukarce 3D w technologii FDM

 

Najlepszym rozwiązaniem w czasie awarii jest skorzystanie z profesjonalnej drukarki 3D, która umożliwia samodzielne wydrukowanie potrzebnych części. Druk 3D pozwala na otrzymanie precyzyjnie odwzorowanego potrzebnego elementu w krótkim czasie i przy niskich kosztach.

 

Widoczne oszczędności

 

Profesjonalna drukarka 3D pozwala również ograniczyć magazynowanie części zamiennych, czyli zamrożenie środków finansowych w częściach, które mogą nigdy nie zostać użyte. Jako producent, który nie może pozwolić sobie na przestój w produkcji spowodowany brakiem konkretnych części, mamy możliwość ich wydrukowania, zamiast magazynowania. Plik z projektem do druku zajmuje znacznie mniej miejsca i jest dostępny zawsze pod ręką. Oprócz tego firma redukuje koszty związane  z wynajęciem powierzchni magazynowej.

 

Wdrożenie druku 3D wpływa na optymalizację kosztów oraz szybkość procesu na każdym etapie łańcucha dostaw. Efektywność produkcji wzrasta, przy jednoczesnym ograniczeniu procesu logistycznego i skróceniu czasu oczekiwania na dostawy z zewnątrz. 

 

Początek roku 2020 pokazał, że wizja przeniesienia jak największej ilości procesów wewnątrz firmy staje się coraz bardziej wyraźna. Dynamicznie zmieniający się rynek globalny oraz rozwój Przemysłu 4.0. otwierają przed przedsiębiorstwami całkiem nowe możliwości produkcji, których wdrożenie pozwoli wyróżnić się na tle konkurencyjnych firm.

 

Zobacz również