Sposoby na zwiększenie efektywności produkcji 

  • 15 / 10 / 2019
  • Poradniki

 

Wydajność produkcji w przedsiębiorstwie można usprawnić na wiele sposobów i przy zastosowaniu różnych narzędzi – najważniejsze jest, by miały one mierzalny wpływ na efektywność pracy oraz przyczyniały się do wzrostu sprzedaży w firmie. Niekiedy już drobne zmiany, niewymagające dużego wkładu finansowego mogą usprawnić wydajność produkcji. W poniższym artykule przeanalizowaliśmy niektóre z nich.


Mierzenie wydajności oraz analiza danych

 

Określenie oczekiwanego celu, analiza dotychczasowych działań, wyciągnięcie wniosków i wdrożenie zmian – te cztery kroki dzielą nas od zwiększenia efektywności produkcji. Jednak na tym praca się nie kończy. W każdej firmie niezależnie od branży i rodzaju wykonywanych usług, ważne jest regularne kontrolowanie sprawności produkcji, wprowadzenie zmian, które ją przyspieszą oraz zapobieganie nieplanowanym przestojom i awariom.

 

Narzędziem, które usprawni aktualizowanie i analizowanie uzyskanych informacji dotyczących produkcji, jest np. program Excel – intuicyjny w obsłudze, wielofunkcyjny oraz niezawodny. Umożliwia wprowadzenie dowolnych modyfikacji w poszczególnych arkuszach, tworzenie bazy danych oraz planów produkcji, które przełożą się na skuteczną pracę.

 

 

Kolejnym działaniem, które warto wprowadzić w przedsiębiorstwie w celu sprawnego analizowania danych, jest wdrożenie do obsługi istniejących linii technologicznych zintegrowanych robotów oraz specjalnych narzędzi czy dedykowanych aplikacji. Umożliwiają one sterowanie i monitorowanie parametrami danego procesu, sprawdzanie statystyk pracy urządzenia oraz szybsze wykrywanie anomalii, które obniżają jakość produkcji. To prowadzi nas do kolejnego punktu, czyli…

 

Automatyzacja i robotyzacja

 

Elementem niezbędnym przy zwiększaniu wydajności produkcji w przedsiębiorstwie jest automatyzacja i robotyzacja. Nowoczesne maszyny działają wydajniej, precyzyjniej i jednakowo dla całego procesu produkcji, natomiast eliminacja czynnika ludzkiego sprawia, że ilość popełnianych błędów jest minimalna, a tym samym osiągane wyniki są coraz lepsze.

 

Przemieszczanie ciężkich elementów, spawanie, obsługa niektórych maszyn czy linii technologicznych to prace ciężkie, często niebezpieczne dla człowieka lub wręcz niemożliwie do wykonania przez niego. W niektórych branżach (np. motoryzacyjnej) wręcz zalecana jest automatyzacja i robotyzacja, nie tylko ze względu na zwiększanie wydajności procesów produkcyjnych, ale również na komfort pracy zatrudnionych.

 

Intensywny rozwój automatyzacji i robotyzacji widoczny jest szczególnie w przemyśle elektronicznym, wspomnianej już wcześnie branży automotive oraz w sektorze spożywczym.

 

 

 

Systematyczna kontrola stanu maszyn

 

Tworzymy rozwiązania dla przemysłu, dlatego zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest dbanie o maszyny i części linii produkcyjnych. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale również, wydajności pracy przedsiębiorstwa. Nieplanowany postój maszyn i przeprowadzanie powstałych napraw jest kosztowne – zmniejsza efektywność produkcji, utrudnia pracę ludzi oraz spowalnia procesy przemysłowe. Wiedza o stanie maszyn i systematyczne serwisowanie urządzeń pozwoli na ograniczenie ryzyka wystąpienia usterki technicznej, a przez to przestoju w działaniach firmy.

 

 

 

Sprawny system komunikacji wewnątrz firmy

 

Dobrze zaplanowane działania to jedno, natomiast istotnym czynnikiem, pozytywnie wpływającym na wydajność produkcji jest również system komunikacji w przedsiębiorstwie.

Ważne jest, by zapewniał sprawny przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu oraz pomiędzy poszczególnymi zespołami i działami. Doskonałą organizację pracy może zapewnić np. wdrożenie systemu CRM (Customer Relationship Management), który umożliwi usystematyzowanie zadań i celów w przedsiębiorstwie. CRM pomaga w porządkowaniu informacji sprzedażowych (dane klientów znajdują się w jednym miejscu), sprawdzaniu postępów prac oraz ich sprawne harmonogramowanie. Wszystkie te działania poprawiają efektywność pracy i przekładają się na wzrost sprzedaży w firmie.

 

 

Zobacz również