Przemysł 4.0 w małym przedsiębiorstwie

  • 20 / 07 / 2021
  • Poradniki
  • Przemysł 4.0

 

Przemysł 4.0 to rewolucja, która trwa od nieco ponad dekady, jednak to głównie wielkie przedsiębiorstwa międzynarodowe mają kapitał, wiedzę i możliwości, by dynamicznie podążać z duchem zmian. Mniejsze firmy i przedsiębiorstwa, których produkcja nie opiera się na dużych wolumenach, nie widzi szansy we wdrażaniu automatyzacji. Jednak istnieją płaszczyzny, na których zmiany, nawet nieduże, mogą znacznie ułatwić i usprawnić funkcjonowanie procesów przemysłowych. 

 

Na które obszary zwrócić uwagę w celu przygotowania biznesu na wyzwania Przemysłu 4.0?

 

 

Automatyczna i elastyczna linia produkcyjna


Na podstawie odpowiednio zdefiniowanego celu, potrzeb oraz wyzwań technologicznych możliwe jest stworzenie dedykowanych linii produkcyjnych, które usprawnią nawet nieduże przedsiębiorstwo. Niskoseryjne partie produktów można wykonywać poprzez zaprojektowanie modułów (np. w technologii druku 3D) tak, aby maszyna, czy też linia były przystosowane do przezbrojenia do innego rodzaju opakowania czy produktu. Dzięki temu sekcja produkcyjna może wytwarzać naprzemiennie  różne produkty bez konieczności wdrożenia kilku oddzielnych linii technologicznych. 

 

Linia wyposażona w system wizyjny może jednocześnie wytwarzać, jak i sprawdzać jakość wyprodukowanych towarów. Eliminuje to możliwe błędy, a także zapewnia powtarzalność procesu i przyspiesza jego czas. Dzięki zaawansowanym systemom zarządzanym przez sieć możliwa jest stała kontrola poprawności funkcjonowania maszyn, ich wydajności i ciągłości produkcyjnej.

 

Prototypowanie i niskoseryjna produkcja na drukarce 3D


Wytwarzanie addytywne to jeden z obszarów przemysłu 4.0. I choć początki tej technologii miały miejsce na długo przed rozpoczęciem czwartej rewolucji przemysłowej, to największe zainteresowanie opinii publicznej tym tematem przypada właśnie na początek drugiej dekady XXI wieku. Od tego momentu druk 3D stał się ważnym i coraz bardziej dostrzeganym ogniwem produkcyjnym, który znajdował zastosowanie w wielu przemysłowych procesach technologicznych. Tak jest i do teraz. Na wdrożenie technologii druku 3D decyduje się wiele przedsiębiorstw,  ponieważ może ona pomóc w następujących obszarach:

 

  • zachowanie ciągłości produkcyjnej (utrzymanie ruchu) dzięki możliwości wytworzenia części zamiennych do maszyn,
  • wytwarzanie niskich serii produktów personalizowanych lub o nietypowej geometrii,
  • wytwarzanie narzędzi ułatwiających i przyspieszających realizację bieżących zadań,
  • prototypowanie produktów i półproduktów,
  • produkcja scenografii, kostiumów oraz modeli reklamowych.

 
Jednak technologia druku 3D ma wiele odmian. Niektóre z nich są dopiero w fazie rozwoju i nie osiągnęły jeszcze dojrzałości rynkowej, a mogą zrewolucjonizować (w niektórych częściach globu ten proces już ma miejsce) na przykład branżę budowlaną. Mowa tutaj np. o druku 3D z betonu. 

Cyfryzacja oraz integracja systemów


Dynamiczny postęp w zakresie formowania fabryk przyszłości należy przypisać cyfryzacji i rozwojowi dotyczącemu przepływu i gromadzenia danych. Integracja wielu maszyn, urządzeń, robotów przemysłowych w ramach jednego systemu informatycznego pozwala na zarządzanie nimi, ale również na zebranie ogromnych ilości informacji, przeprowadzenia dogłębnej analizy funkcjonowania poszczególnych części procesu, a to z kolei może pomóc w jego usprawnieniu. Istotne jest to m.in. do oceny możliwości produkcyjnych, oceny ryzyka wdrożenia nowego produktu na rynek czy wydajności przedsiębiorstwa. Więcej danych, to większa wiedza i świadomość na temat funkcjonowania firmy, a to z kolei może pomóc w znalezieniu obszarów, które można poprawić.


Choć transformacja przemysłowa i cyfrowa w Polsce postępuje powoli, to warto zauważyć, że wskutek pandemii Covid-19, zaczęto zauważać, że zmiany są potrzebne. Przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać, że digitalizacja może pomóc w uelastycznieniu działania przedsiębiorstw. Przemiany w tym zakresie mogą zapewnić im ciągłość produkcyjną bez względu na globalne zagrożenia związane z brakiem pracowników czy koniecznością zmiany modelu pracy.

 

Zobacz również